Impresum

Kermi s. r. o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

Jednatelé:

Petr Holeček
Josef Majer

Kontakt:

Telefon +420 374 611 111
Telefon +420 374 611 162
E-mail: info@kermi.cz
Internet: www.kermi.cz

Zápis do obchodního rejstříku:

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: obchodní rejstřík Deggendorf

Registrační číslo: HRB 0127

DIČ – daňové identifikační číslo:

dle §27a, zákon o dani z obratu: DE 811129898

Za obsah odpovídá § 18 odst. 2 MStV:

Thilo Wiedeking
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Podmínky používání a ochrana údajů

Autorské právo

Copyright Kermi GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvuky, videa a animace, jakož i jejich úpravy a další informace zde zveřejněné podléhají autorským právům a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Není dovoleno je pro komerční účely kopírovat, upravovat nebo používat na jiných webových stránkách bez našeho souhlasu.

Některé webové stránky Kermi obsahují materiál podléhající autorským právům těch, kteří je zpřístupnili. Výslovně si vyhrazujeme veškerá vlastnická práva (zejména autorská práva, právo k ochranným známkám a právo k průmyslovým vzorům). Uvádění referencí s naší firmou není bez předchozího písemného souhlasu dovoleno.

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádnou odpovědnost nebo záruku, ať už výslovně nebo mlčky. Obzvláště nepředstavují žádné tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody s uzavřenými smlouvami (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerých obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách.

Informace o produktech a cenách

Po redakčním termínu jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Změny v konstrukci či tvaru, odchylky v barevných odstínech, změny v rozsahu dodávek nebo služeb ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky se zohledněním zájmů společnosti Kermi pro zákazníka přijatelné. Obrázky mohou obsahovat také doplňky, zvláštní příslušenství nebo jiné rozsahy, které nepatří k sériovému rozsahu dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat typy a služby, které v některých zemích nejsou nabízeny. Všechny údaje a zobrazení popsaných výrobků jsou pouze přibližné. Rozhodující jsou pouze konkrétní ujednání v případě uzavření smlouvy. Prohlášení o zákonných, právních a daňových předpisech a účincích jsou platné pouze pro Spolkovou republiku Německo.